Signal is a Maxim Zhestkov personal short film mixing storytelling, design and animation.

Credits

Year – 2011
Director / Designer / Producer – Maxim Zhestkov
Sound – Marcelo Baldin
3D modelling – Ilya Nikolaev