s_01.jpg
s_02.jpg
s_03.jpg
s_04.jpg
s_05.jpg
s_07.jpg

Signal is a Maxim Zhestkov personal short film mixing storytelling, design and animation.

Credits

Year – 2011
Director / Designer / Producer – Maxim Zhestkov
Sound – Marcelo Baldin
3D modelling – Ilya Nikolaev