r_01.jpg
r_02.jpg
r_03.jpg
r_07.jpg
r_11.jpg

Recursion is a Maxim Zhestkov personal short film mixing storytelling, design and animation.